Gratis verzending vanaf €250 in Nederland en België

Gratis verzending vanaf €250 in Nederland en België

Gratis verzending wereldwijd vanaf €400

Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Privacy politie

Frontriemenshop.nl, gevestigd aan Rokkeveenseweg 1B 2712 XX Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.frontriemenshop.nl

Rokkeveenseweg 1B 2712 XX Zoetermeer

0654263238

S. van Velzen is de Functionaris Gegevensbescherming van Frontriemenshop.nl Hij/zij is te bereiken via info@frontriemenshop.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Frontriemenshop.nl verwerkt uw persoonsgegevens mede doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Beginnen vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboorde datum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief hebt verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaattype
- BankrekeningnummerBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan om ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@frontriemenshop.com, en verwijder wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Frontriemenshop.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U kunt bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid om een ​​account aan te bieden
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Frontriemenshop.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier verplicht zijn, inclusief gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde beslissing

Frontriemenshop.nl neemt #verantwoordelijkheid op basis van kleine details over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Frontriemenshop.nl) tussen zit. Frontriemenshop.nl gebruikte de volgende computerprogramma's van -systemen:

Cvshop
Mijnpakket
Post NL
Buckaroo Betaaldiensten
Achteraf betalen
PayPal
mailchimp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten wenst te maken. Als u dit bij ons aantoont zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn wordt bewaard. Medewerkers hebben echter geen toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij naar de aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Frontriemenshop.nl verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke uitkomst. Met de verwerking van uw gegevens in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en betrouwbaarheid van uw gegevens. Frontriemenshop.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Cookies, of onderliggende technieken, die wij gebruiken

Frontriemenshop.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen ondersteuning bieden voor uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens ontvangen, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te zien, te vernietigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frontriemenshop.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u kunnen leveren in een computerbestand naar u van een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@frontriemenshop.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Frontriemenshop.nl zal u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Frontriemenshop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er misbruik van is gemaakt, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@frontriemenshop.com